Kontakt

Chełmski Klub Sportowy Sp. z o.o.

22-100 Chełm, ul. Lubelska 133A (Chełmski Park Wodny)

Kontakt:

Mail: biuro@chkschelm.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu – Artur Juszczak

Rada Nadzorcza

Przewodniczący RN – Piotr Kowalewski

Wiceprzewodniczący RN – Marcin Andrzejewicz

Członek RN – Mirosław Panasiuk

Zgromadzenie Wspólników

Jedynym udziałowcem jest Miasto Chełm, posiadające 100% udziałów.